Skraćenica sital.

severnoitalijanski

Pogledaj sve skraćenice