Skraćenica skr.

skraćeno, skraćenica

Pogledaj sve skraćenice