Skraćenica slovač.

slovački

Pogledaj sve skraćenice