Skraćenica štamp.

štamparstvo

Pogledaj sve skraćenice