Skraćenica šum.

šumarstvo

Pogledaj sve skraćenice