Skraćenica svah.

svahili

Pogledaj sve skraćenice