Skraćenica svrš.

svršen, perfektivan (glagol)

Pogledaj sve skraćenice