Skraćenica teol.

teologija

Pogledaj sve skraćenice