Skraćenica var.

varijanta, varijacija

Pogledaj sve skraćenice