Skraćenica venec.

venecijanski

Pogledaj sve skraćenice