Skraćenica vulg.

vulgarno

Pogledaj sve skraćenice