Skraćenica ž.

oblik za ženski pol

Pogledaj sve skraćenice