Skraćenica ž

ženski rod (gramatički)

Pogledaj sve skraćenice