Šta znači A beneplačito

DEFINICIJE
1

ital. a beneplacito

A beneplačito –  (ital. a beneplacito) kuz. po volji

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y