Šta znači A diritura

DEFINICIJE
1

ital. a dirittura, od diritto prav

a diritȗra pril. [ital. a dirittura, od diritto prav] trg. neposredno, pravim putem, bez pretovara (o robi koja se šalje).

Skraćenice:

pril. prilog

ital. italijanski

trg. trgovina

October, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y