Šta znači A-dur

DEFINICIJE
1

v. dur

Ȃ-dȗr, -a m [v. dur] muz. durski tonalitet čiji je osnovni ton A.

Skraćenice:

m muški rod

v. vidi

muz. muzika

October, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y