Šta znači A kapela

DEFINICIJE
1

ital. a cappella kao u kapeli, tj. na način crkvenog hora

Šta znači reč a kapela (a kapȅla)?

a kapȅla pril. [ital. a cappella kao u kapeli, tj. na način crkvenog hora] muz. bez instrumentalne pratnje (ob. o horskom pevanju).

Skraćenice:

pril. prilog

ital. italijanski

tj. to jest

muz. muzika

ob. obično

December, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y