Šta znači Ab eterno

DEFINICIJE
1

lat. ab eterno

ab eterno – (lat. ab eterno) oduvek, od iskona, od
pamtiveka.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y