Šta znači Abandon

DEFINICIJE
1

fr. abandon

Abandon – (fr. abandon) odstupanje, odricanje od
svog prava; pravo osiguranika da osigu-raču
ustupi robu ili brod i sve na njemu uz isplatu
iznosa na koji su roba ili brod’ bili osigurani.
abas (pere.) jedinica za merenje bisera u Persiji,
nešto manja od harata = OD 458 g.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y