Šta znači Abadžija

DEFINICIJE
1

tur. abaci

Abadžija (tur. abaci) zanatlija koji izrađuje
odeću od abe, grube vunene tkanine.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y