Šta znači Abalijenacija

DEFINICIJE
1

abalijenacija – (lat. abalienatio) prav. otuđivanje, otuđenje, odstranjivanje, odstra-njenje

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y