Šta znači Abanacija

DEFINICIJE
1

Šta znači abanacija

abanacija – (lat. ab od, annus godina) prav.
progonstvo iz zemlje na jednu godinu

lat. ab od, annus godina

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y