Šta znači Abapi

DEFINICIJE
1

tur. abaci

abapi  – (tur. abaci) mesec avgust kod Turaka, po
sirijskom kalendaru.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y