Šta znači Abasimento di mano

DEFINICIJE
1

ital. abassimento di mano

Abasimento di mano (ital. abassimento di
mano) muz. spuštanje ruke pri udaranju
takta; metanje jedne ruke pod drugu (pri
sviranju na klaviru).

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y