Šta znači Abasimento di preco

DEFINICIJE
1

ital. abassimento di prezzo

Abasimento di preco – (ital. abassimento di
prezzo) trg. spuštanje cene, obaranje cene

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y