Šta znači Abasimento di voče

DEFINICIJE
1

ital. abassimento di voće

Abasimento di voče  – (ital. abassimento di
voće) muz. spuštanje glasa.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y