Šta znači Abaton

DEFINICIJE
1

grč. abatos

Abaton  – (grč. abatos) nepristupačan deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični
vernici, inoverci i svetovnjaci.

Skraćenice:

grč. grčki

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y