Šta znači Abderitizam

DEFINICIJE
1

Abderitizam  – glupost, ograničenost, budalaština;
up. Abderićani.

June, 2020
2

grč. Abderitai

Abderićani –  (grč. Abderitai) stanovnici starog
trakijskog grada Abdere, koji su bili čuveni
sa svoje ograničenosti i gluposti; otuda: glupi,
ograničeni ljudi.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y