Šta znači Abdest

DEFINICIJE
1

pers. abdest

Abdest (pers. abdest) muslimanski verski
običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i
noge; pranje vodom.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y