Šta znači Abdicirati

DEFINICIJE
1

lat. abdicare

Abdicirati – (lat. abdicare) odreći se nečega,
zahvaliti se na čemu, podneti ostavku na neki
položaj ili zvanje.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y