Šta znači Abdominalan

DEFINICIJE
1

lat. abdominalis

Abdominalan –  (lat. abdominalis) aiat. trbušni;
abdominalna trudnoća vanmaterična
trudnoća

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y