Šta znači Abdominoskopija

DEFINICIJE
1

lat. abdomen

Abdominoskopija – (lat. abdomen stomak, grč.
skopeo gledam, posmatram) med. ispitivanje
stomaka radi utvrđivanja uzroka oboljenju.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y