Šta znači Abdukcija

DEFINICIJE
1

lat. abductio

Abdukcija (lat. abductio) l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje;

2. Log. silogizam čiji je
drugi sud (premissa minor) samo verovatan, te
je i zaključak verovatan; hir. razmicanje
zglobova.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y