Šta znači Abeceda

DEFINICIJE
1

Abeceda 1. sva slova u našoj latinici poređana
po utvrđenom redu; naziv je dobiven
objedinjavanjem imena za prva četiri slova, s
tom razlikom što je poslednji član, koji je
ušao u sastav naziva, dobio završetak a: a-bece-d(a) = abeceda, umesto završetak e(a-bece-de); azbuka, alfabet; Z. fig. osnova,
osnovna znanja iz neke nauke ili veštine.

June, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y