Šta znači Administrativa

DEFINICIJE
1

v. administrativan

administratíva, -ē ž [v. administrativan] upravna vlast, uprava.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

v. vidi

October, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y