Šta znači Administrativac

DEFINICIJE
1

v. administrativan

administratívac, -vca m, mn. administratívci, gen. mn. administràtīvācā [v. administrativan] službenik u administraciji.

Skraćenice:

m muški rod

mn. množina

gen. mn. genitiv množine

v. vidi

October, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y