Šta znači Administrirati

DEFINICIJE
1

lat. administrare

administrírati, adminìstrīrām, 3. l. mn. administrírajū nesvrš. [lat. administrare] upravljati, voditi poslove; obavljati dužnost administratora.

Skraćenice:

3. l. mn. treće lice množine

nesvrš. nesvršen, imperfektivan (glagol)

lat. latinski

October, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y