Šta znači Aerosonda

DEFINICIJE
1

v. aero-, sonda

Šta znači reč aerosonda (ȁerosônda)?

ȁerosônda, -ē ž, gen. mn. arosôndī [v. aero-, sonda] balon ispunjen lakim gasom koji nosi kutiju sa instrumentima za ispitivanje atmosfere.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

gen. mn. genitiv množine

v. vidi

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y