Šta znači Aerostatika

DEFINICIJE
1

v. aero-, statika

Šta znači reč aerostatika (aerostàtika)?

aerostàtika, -ē ž, dat. i lok. aerostàtici [v. aero-, statika] fiz. nauka koja izučava ravnotežu gasova, odnosno ravnotežu tela u vazduhu.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

dat. dativ

lok. lokativ

v. vidi

fiz. fizika

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y