Šta znači Aerotermodinamika

DEFINICIJE
1

v. aero-, termo-, dinamika

Šta znači reč aerotermodinamika (aerotermodinàmika)?

aerotermodinàmika, -ē ž, dat. i lok. aerotermodinàmici [v. aero-, termo-, dinamika] nauka koja proučava pojave zagrevanja pri letu na velikim visinama.

aerotermodinàmičkī.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

dat. dativ

lok. lokativ

v. vidi

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y