Šta znači Aerotopografija

DEFINICIJE
1

v. aero-, topografija

Šta znači reč aerotopografija (aerotopogràfija)?

aerotopogràfija, -ē ž [v. aero-, topografija] izrada topografskih karata pomoću snimaka iz vazduha.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

v. vidi

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y