Šta znači Akaustičan

DEFINICIJE
1

grč. a-, v. kaustičan

Šta znači reč akaustičan (akaùstičan)?

akaùstičan, -čna, -čno [grč. a-, v. kaustičan] nesagoriv, nezapaljiv, vatrostalan.

Skraćenice:

grč. grčki

v. vidi

December, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y