Šta znači Akefalan

DEFINICIJE
1

grč. a-, kephalē glava

Šta znači reč akefalan (ȁkefālan)?

ȁkefālan, -lna, -lno [grč. a-, kephalē glava]

1. bezglav, obezglavljen.

2. knjiž. (o stihu, o starogrčkoj metrici) kome nedostaje početni slog.

3. filol. (o knjizi, rukopisu) kome nedostaje naslov ili prve strane.

Skraćenice:

grč. grčki

knjiž. književnost

filol. filologija

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y