Šta znači Akikat

DEFINICIJE
1

v. hakìkāt

Šta znači reč akikat (akìkāt)?

akìkāt v. hakìkāt.

Skraćenice:

v. vidi

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y