Šta znači Akil

DEFINICIJE
1

tur. ȃk1l od ar. ’āqil

Šta znači reč akil (ákil)?

ákil prid. indekl. [tur. ȃk1l od ar. ’āqil] pokr. razuman, razborit; pronicljiv.

Skraćenice:

prid. indekl.. indeklinabilni (nepromenjivi) pridev

tur. turski

ar. arapski

pokr. pokrajinski

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y