Šta znači Akin²

DEFINICIJE
1

turkmenska reč

Šta znači reč akin² (àkin²)?

àkin², -a m [turkmenska reč] pesnik impovizator i pevač od Kazaha, Kirgiza i drugih azijskih naroda.

Skraćenice:

m muški rod

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y