Šta znači Akreba

DEFINICIJE
1

tur. akraba od ar. aqribā’

Šta znači reč akreba (akrèba)?

akrèba, -ē ž, gen. mn. akrébā [tur. akraba od ar. aqribā’] pokr.

1. rodbina, svojta.

2. rođak, srodnik.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

gen. mn. genitiv množine

tur. turski

ar. arapski

pokr. pokrajinski

February, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y