Šta znači Akrecija

DEFINICIJE
1

nlat. accretio od lat. accrescere

Šta znači reč akrecija (akrécija)?

akrécija, -ē ž [nlat. accretio od lat. accrescere] = akrescèncija (v.).

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

nlat. novolatinski

lat. latinski

v. vidi

February, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y