Šta znači Akreditacija

DEFINICIJE
1

fr. acreditation

Šta znači reč akreditacija (akreditácija)?

akreditácija, -ē ž [fr. acreditation]

1. pismeno ovlašćenje o zastupanju.

2. odluka o prihvatanju diplomatskih predstavnika u nekoj zemlji, novinara koji prate određenu političku, kulturnu ili sportsku manifestaciju.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

fr. francuski

February, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y