Šta znači Akreditiv

DEFINICIJE
1

fr. accréditif

Šta znači reč akreditiv (akrèditīv)?

akrèditīv, -íva m, mn. akreditívi, gen. mn. akreditívā [fr. accréditif]

1. dipl. (ob. mn.) pismeno punomoćje diplomatskom predstavniku da u stranoj zemlji zastupa interese svoje zemlje.

2. finans. nalog banci ili kreditnoj ustanovi da donosiocu isplati određenu sumu novca.

Skraćenice:

m muški rod

mn. množina

gen. mn. genitiv množine

fr. francuski

dipl. diplomatija

ob. obično

ob. mn. obično množina

finans. finansije, finansijski

February, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y